sandermosen

 

sandermosen3

Sandermosen stasjon er en nedlagt stasjonsbygning på Gjøvikbanen i Maridalen i Oslo. (Første stasjon etter Kjelsås)

For tiden er stasjonen også nedlagt som stoppested.
Den står derfor ikke i rutetabellene. Toget stanser likevel når det er arrangementer på stasjonen.

Stiftelsen kulturPUNKTET har leiekontrakt med ROM Eiendom (NSB) og tar vare på husene, flaggermusene på loftet og alle de fantastiske historiene om `n Karl-stasjonsmester. Dessuten har stiftelsen laget kulturhus ut av den forlatte jernbanestasjonen.

 

 

 

Udhavn Teater på Sandermosen
I februar / mars 2004 kom Udhavn Teater med en liten Kafka-historie med tittelen «Bedre uten hund». Publikum kom med toget – til bytakst. I februar og mars 2005 ble ”Forsvarsadvokat Clarence Darrow” av David W. Rintels fremført. I november samme år var det «Læreren – er også menneske». I februar / mars 2007 var det «Doktor Glas» av Hjalmar Söderberg . I januar /februar 2008 «Pommes frites i sukkeret» av Alan Bennet, og i oktober / nov. 2009  «Heisnekteren» av Bengt Ahlfors. Etter et par års pause var Udhavn Teater tilbake i 2011 med Nikolaj Gogols novelle «Kappen» og i 2012 / 2013 med «Samtalen» av Christel Aas.