Knut Walle f. 03.06.49 – ansettelser og engasjementer:

Statens Teaterskole 68-72. Ansatt ved Teatret Vårt, Fjernsynsteatret, Nationaltheatret, Torshovteatret, Hålogaland Teater, Beaivvàs Sàmi Teahter (kunstnerisk leder). Engasjert ved Den Nationale Scene, Oslo Nye Teater, Trøndelag Teater, ABC-teatret, Agder Teater, Teater Ibsen. Siden 2001 eget monologteater: Udhavn Teater.

Sentrale teater-roller:
DROMIO(ene) i ”Tvillingene” (Comedy of Errors) av W. Shakespeare : TEATRET VÅRT
KONG HAAKON i ”Kongsemnerne” av H. Ibsen : TEATRET VÅRT
CHRISTY MAHOONE i ”Eventyrguten frå landet der vest” (Helten på den grønne øya) av J.M.Synge : TEATRET VÅRT
HUGO i ”Vinger” av Sverre. Udnæs : NATIONALTHEATRET
HARALD i ”Den store barnedåpen” av O. Braathen : NATIONALTHEATRET / TORSHOV
ARTHUR i ”Tango” av S. Mrozek :  NATIONALTHEATRET/TORSHOV
SVEJK i ”Den tapre soldat Svejk” av Hasek : HÅLOGALAND TEATER
PUCK i ”En mittsommernattsdrøm” av W. Shakespeare : HÅLOGALAND TEATER
WILLY WONKA i ”Charlie og sjokoladefabrikken” av R. Dahl : HÅLOGLAND TEATER
PEER GYNT i ”Peer Gynt ene og alene” (Peer Gynt i monologforestilling) av H. Ibsen: HÅLOGALAND TEATER
LUKA i ”Nattherberget” av M. Gorkij : HÅLOGALAND TEATER
CALIBAN i ”Stormen” av W. Shakespeare : TEATRET VÅRT
DOVREGUBBEN i ”Peer Gynt” av H. Ibsen: AGDER TEATER / FJÆREHEIA
VIELGESCHREY i ”Den stundesløse” av L. Holberg : AGDER TEATER
JEPPE i ”Jeppe på Berget” av L. Holberg: AGDER TEATER
CLARENCE DARROW i ”Forsvarsadvokat Clarence Darrow» av David W. Rintels : UDHAVN TEATER PASTOR STRÅMAND i «Kjærlighetend komedie» av Henrik Ibsen. TEATER IBSEN
POLONIUS i «Hamlet» av W. Shakespeare: AGDER TEATER / FJÆREHEIA

 


Siste film-medvirkninger:
GAMLE VENNER 2013 (kortfilm)

REISEN TIL JULESTJERNER 2012 (og i 1976)

STEINEN FRA STJERNENE 2010 (kortfilm)

JULENATT I BLÅFJELL 2009

KAUTOKEINO-OPPRØRET 2008